Haags Montessori Lyceum – Den Haag

Docent Economie 1e graads, 0,6fte

Vacature omschrijving

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout.

Op het Haags Montessori Lyceum voeden we leerlingen op om leiding te geven aan zichzelf in verbinding met anderen. Het montessorionderwijs is traditioneel vernieuwingsonderwijs. Onderwijs is onderdeel van en instrument voor opvoeding.  Wij investeren in een manier van werken die de motivatie van leerlingen vergroot door naast kwalificatie ook persoonsvorming en socialisatie een plek te geven. Het HML doet dit als onderdeel van het VMO door de brede ontwikkeldoelen – creativiteit, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid – te integreren in ons leerprogramma met behulp van zes (didactische) karakteristieken: hoofd, hart en handen, leren kiezen, samenwerken, reflecteren, verbinding tussen vakken, buiten en binnen leren.

Het HML leidt leerlingen op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium waarbij het gepersonaliseerd leren centraal staat. De leerlingen werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach. Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd).
Onze locatie aan de Nassau Bredastraat biedt onderwijs op havo, atheneum en gymnasium, waarbij in de onderbouw gewerkt wordt met brede brugklassen. In de bovenbouw bereiden we de leerlingen op hun eigen leerlijn voor op hun examen en de verdere toekomst.
In de bovenbouw van de havo wordt er projectonderwijs ontworpen waarbij de leerlingen één dag per week vakoverstijgend aan de slag gaan.

De locatie aan de Neuhuyskade biedt onderwijs voor ambitieuze doeners op mavo/havo in de brede onderbouw en mavo in de bovenbouw. Daar leren en werken we in een gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Bijzonder is het contextrijke onderwijs, waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten en er projectmatig en vakoverstijgend wordt gewerkt. De mavo/havo-locatie is een actieve school waar leerlingen – onder begeleiding – kunnen werken aan opdrachten en leertaken.

Functie-eisen

Het Haags Montessori Lyceum zoekt:
per 01-01-2024;
een docent Economie;
in het 1e graads gebied;
voor 0,6 fte;
voor de locatie Nassau Bredastraat.

Luister naar onze podcasts

© 2024 HML Vacatures