Haags Montessori Lyceum – Den Haag

Docent Nederlands 1e/2e graads, 1,0 fte

Vacature omschrijving

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout.

Op het Haags Montessori Lyceum voeden we leerlingen op om leiding te geven aan zichzelf in verbinding met anderen. Het montessorionderwijs is traditioneel vernieuwingsonderwijs. Onderwijs is onderdeel van en instrument voor opvoeding.  Wij investeren in een manier van werken die de motivatie van leerlingen vergroot door naast kwalificatie ook persoonsvorming en socialisatie een plek te geven. Het HML doet dit als onderdeel van het VMO door de brede ontwikkeldoelen – creativiteit, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid – te integreren in ons leerprogramma met behulp van zes (didactische) karakteristieken: hoofd, hart en handen, leren kiezen, samenwerken, reflecteren, verbinding tussen vakken, buiten en binnen leren.

Het HML leidt leerlingen op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium waarbij het gepersonaliseerd leren centraal staat. De leerlingen werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach. Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd).
Onze locatie aan de Nassau Bredastraat biedt onderwijs op havo, atheneum en gymnasium, waarbij in de onderbouw gewerkt wordt met brede brugklassen. In de bovenbouw bereiden we de leerlingen op hun eigen leerlijn voor op hun examen en de verdere toekomst.
In de bovenbouw van de havo wordt er projectonderwijs ontworpen waarbij de leerlingen één dag per week vakoverstijgend aan de slag gaan.

De locatie aan de Neuhuyskade biedt onderwijs voor ambitieuze doeners op mavo/havo in de brede onderbouw en mavo in de bovenbouw. Daar leren en werken we in een gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Bijzonder is het contextrijke onderwijs, waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten en er projectmatig en vakoverstijgend wordt gewerkt. De mavo/havo-locatie is een actieve school waar leerlingen – onder begeleiding – kunnen werken aan opdrachten en leertaken.

Functie-eisen

Het Haags Montessori Lyceum zoekt:
per direct, uiterlijk 1 maart 2024;
een docent Nederlands;
in het 2e of 1e graads gebied;
voor 1,0 fte;
in beinsel voor de locatie Nassau Bredastraat.


Profiel
Wij zijn op zoek naar een docent die voldoet aan het volgende profiel:

 • Bevoegd docent naar de bovengenoemde eisen of in opleiding.
 • Flexibel en initiatiefrijk.
 • Bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud.
 • Communicatief sterk en in staat tot samenwerken.
 • Degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning.
 • Eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen.
 • In staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven.
 • In staat om in een sectie/team samen te werken.
 • Bereid een groep leerlingen te coachen.

Van de docent verwachten wij:

 • dat hij/zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen;  
 • dat hij/zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht; 
 • dat hij/zij in staat is om binnen en buiten de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en externen en dit om te zetten in concrete projecten;  
 • dat hij/zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw; 
 • dat hij/ zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel. 

Arbeidsvoorwaarden

Binnen het Haags Montessori Lyceum volgen wij de CAO VO. De inschaling vindt plaats op basis van het laatst verdiende salaris bij de vorige werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatiebrieven, met een bijgevoegd CV, kunnen uiterlijk 10-12-2023 via www.meesterbaan.nl gericht worden aan Boris Hoppzak, Conrector onderwijs.

Luister naar onze podcasts

© 2024 HML Vacatures