Het Haags Montessori Lyceum zoekt per 1 augustus een

Tweedegraads docent biologie voor 0,6 fte

Profiel

Wij zijn op zoek naar een docent biologie die voldoet aan het volgende profiel: 
• Tweedegraads bevoegd in biologie
• Eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen
• In staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven
• Flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud
• In staat om in een team samen te werken
• Degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning 
• Communicatief sterk en in staat tot samenwerken
• Bereid een groep leerlingen te coachen

Van de docent biologie verwachten wij:
• Dat hij/zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen. 
• Dat hij/zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht. 
• Dat hij/zij in staat is om binnen en buiten de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en externen en dit om te zetten in concrete projecten. 
• Dat hij/zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw.
• Dat hij/zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel.

Procedure

Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk 8 mei 2022 via www.meesterbaan.nl gericht worden aan Leonie van der Zanden-Veth, Hoofd Bedrijfsvoering.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op donderdag 12 mei 2022 tussen 17.00 en 19.00 uur. Een eventueel tweede gesprek zal op dinsdag 17 mei tussen 15.00 en 17.00 uur plaatsvinden.

Luister naar onze podcasts

© 2022 HML Vacatures